İçeriğe geç

SQL Last 24 Hours as Hour Range


DECLARE @minDateTime AS DATETIME = GETDATE()- 1;
DECLARE @maxDateTime AS DATETIME = GETDATE();

;WITH Dates_CTE
   AS (SELECT @minDateTime AS Dates
     UNION ALL
     SELECT DATEADD(hh, 1, Dates)
     FROM  Dates_CTE
     WHERE Dates < @maxDateTime)
	SELECT TOP(24) CONVERT(VARCHAR(2), Dates, 108) + ':00 - ' + CONVERT(varchar(2), DATEADD(HOUR, 1, Dates), 108) + ':00' AS 'HourRange'
FROM Dates_CTE


					
Tarih:SQL Server

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir